Besnijdenis

Besnijdenis (circumcisie)

U heeft zich bij ons gemeld voor het laten besnijden van uw zoon. De beslissing om een besnijdenis te laten verrichten kan de volgende reden bevatten:

Religieuze redenen:

  1. godsdienst schrijft het voor.
  2. Uit hygiënische redenen.

Eerste contact met Al-Gitaan

Na u eerste melding kunt u schriftelijk informatie toegestuurd krijgen of persoonlijk langskomen voor een intakegesprek bij ons kantoor. Wel dient u hiervoor een afspraak te maken tijdens kantooruren.

De gegevens die wij van u vragen zijn:

  • Huisartsenverklaring:
  1. De arts dient een verklaring te ondertekenen dat hij geen bezwaar heeft tegen een besnijdenis van uw kind.
  2. Als uw huisarts geen verklaring wil ondertekenen door eigen wil of afwezigheid, kan er bij uw bezoek aan ons kantoor een checklist doorgenomen worden samen met u over de ziekteverleden van uw kind en de medicatie die het kind gebruikt.
  3. Het is voor u en voor uw kind belangrijk om ons op de hoogte te stellen van de medische situatie van uw kind.
  • Inschrijvingsformulier; dit formulier moet u invullen voor het aanvragen van een besnijdenis.
  • Algemene voorwaarden; na ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de ‘algemene voorwaarden’ van Stichting Al-Gitaan.

U krijgt na telefonisch overleg over de vaststelling van de besnijdenisdatum een schriftelijke bevestiging hiervan.

Scroll To Top