Klachten

Algemeen

Iedereen die bij de Stichting Al-Gitaan werkt, doet zijn of haar werk zo nauwkeurig mogelijk. Met veel inzet probeert men u zo goed mogelijk te helpen. Toch gaat er wel eens iets mis. Menselijke vergissingen en fouten komen voor, al proberen wij die te voorkomen.

 

Als u een klacht heeft, dan horen wij dat graag van u. Een klacht betekent namelijk dat er iets is misgegaan in onze dienstverlening. Het is dus niet alleen voor u, maar ook voor de Stichting Al-Gitaan van belang om uw klacht in behandeling te nemen. Wat u in zo’n geval kunt doen, kunt u hieronder lezen.

 

Het doel van de hieronder beschreven klachtenregeling van de Stichting Al-Gitaan is:

• Het mogelijk wegnemen van de oorzaak van de klacht;

• Het wegnemen van het ongenoegen dat is ontstaan;

• Het voorkomen van (soortgelijke) klachten in de toekomst.

 

Heeft u een klacht, aarzel dan niet gebruik te maken van de hierna beschreven regeling. Dit is voor uzelf, voor ande

Scroll To Top