commissies

  • Kwaliteitscommissie

De kwaliteitscommissie heeft als doel het bewaken van de kwaliteit van de besnijdenissen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het aanstellen van nieuwe artsbesnijders. Zij wonen de sollicitatiegesprekken bij van kandidaat artsbesnijders en dragen zorg voor de opleiding tot artsbesnijder.

 

  • Klachtenscommissie

De stichting Al-Gitaan beschikt over een klachtencommissie. De commissie heeft als doel de klachten van zijn doelgroep tijdig te signaleren en deze te melden bij de coِrdinator en het bestuur, zodat door hen actie hierop kan worden ondernomen.

Scroll To Top