Organisatie

  • Het bestuur

Stichting Al-Gitaan – Arabisch woord voor ‘de besnijdenis’- is in 1994 speciaal opgericht ten behoeve van de besnijdenis van jongens en mannen in Nederland. 

Het bestuur van Al-Gitaan bestaat uit (moslim)deskundigen en artsen. Een belangrijk onderdeel van de Stichting is de Kwaliteitscommissie die belast is met het bewaken van de kwaliteit van de besnijdenissen. Deze commissie bestaat uit deskundigen uit de moslimgemeenschap, het Sophia Kinderziekenhuis en artsen / besnijders. 

Het bestuur en de Kwaliteitscommissie zijn ondersteund door een permanent secretariaat. 

De stichting is in de afgelopen jaren verder ontwikkeld als organisatie en is qua aantal besnijdenissen ook gegroeid. Maar ons doel is het steeds leveren van de kwaliteit voor onze klanten. Stichting Al-Gitaan hecht heel veel waarde aan de kwaliteit van de besnijdenis.

  • Besnijdersteam

De besnijders van Al-Gitaan zijn zeer ervaren besnijders. Ze zijn BIG-geregistreerde (huis)artsen.
Ze hebben in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het uitvoeren van de  circumcisies. Tijdens de besnijdenissen worden zij bijgestaan door gediplomeerde en ervaren assistenten.
  • Secretariaat

Het secretariaat van Al-Gitaan is telefonisch bereikbaar via 010-4658690 van Dinsdag tot en met donderdag van 10:00u tot 16:00u en vrijdag van 10:00u tot 13:00u en 14:00u tot 16:00u. Maandag is Al-Gitaan gesloten.

  • commissies

Kwaliteitscommissie
De kwaliteitscommissie heeft als doel het bewaken van de kwaliteit van de besnijdenissen. Deze commissie bestaat uit:

  • Dr G.C. Madern, kinderchirurg bij Erasmus MC

  • Dr. T. Tumkaya, huisarts, immunoloog en besnijder

  • Dhr. D. Redjopawiro, anesthesie-assistent

PSA-commissie (procedure sedatie en/of analgesie)
Deze commissie is opgericht om de sedatie ( het toedienen van slaapmiddel bij kinderen) te inventariseren en te bewaken zoals de inspectie van volksgezondheid heeft vastgesteld in “toetsingskader sedatie buiten de operatiekamer”.

 Klachtenscommissie
De stichting Al-Gitaan beschikt over een klachtencommissie. De commissie heeft als doel de klachten van zijn doelgroep tijdig te signaleren en deze te melden bij het
 bestuur, zodat door hen actie hierop kan worden ondernomen.

Scroll To Top